Våra aktiviteter i projektet

Vill du engagera dig?

Workshops och kurser

Genom kurser och workshops utbildar vi migranter med ryggmärgsskada eller liknande förutsättningar och deras anhöriga. Här ges möjlighet att lära sig mer om sin situation, sina förutsättningar och att kunna leva ett liv med familj, jobb och en aktiv fritid. Genom förebilder inspireras individen att öka sin fysiska och mentala förmåga. [länk till en film från en kurs]

Aktiviteter för kvinnor

Förutom workshopps och kurser anordnas speciella aktiviteter för kvinnor. För att kvinnliga migranter med ryggmärgsskada och liknande förutsättningar ska få mer kunskap om sin rörelsenedsättning, ökade sociala sammanhang och förbättrad möjlighet till integration har vi skapat trygga och inspirerande mötesplatser ur ett kvinnligt perspektiv. Vi har webbaserade utbildningar och lokala aktiviteter enbart för kvinnor. [länk till en film]

Anhöriga

För anhöriga håller vi workshoppar och kurser med syfte att lära sig mer om hur det kan vara att leva med ett funktionshinder och få inspiration och kunskap för att stötta på rätt sätt. Det ger också en möjlighet att träffa andra anhöriga för givande diskussioner och erfarenhetsutbyte samt få ett nätverk där den anhöriga kan känna sig trygg med att prata om allt som rör livet. [film]

Föreläsningar och utbildningar

Genom erfarenhet från projektet RG Integration har RG Aktiv Rehabilitering fått kunskap om att många migranter med rörelsenedsättning i dag inte ges de förutsättningar som de behöver för att bli en aktiv del i det svenska samhället. Många har hjälpmedel som antingen inte är funktionsdugliga eller helt enkelt skapar passivitet i stället för möjlighet till aktivitet. 

Många har inte fått möjligheten att få de krav ställda på sig som kan behövas för att ta stegen till ökad kunskap i svenska, utbildning och möjlighet till arbete. Detta beror på många olika faktorer i deras integrationsprocess. Kunskap och samverkan av samhällets aktörer är centrala faktorer för att ge migranter med rörelsenedsättning möjlighet att integreras i samhället på riktigt.