Kategorier
Information Information about RG

RG Nära Dig

Hösten 2022 har DU som har en rörelsenedsättning eller är yrkesverksam/student en möjlighet att få en i inblick i metoden Aktiv Rehabilitering på hemmaplan.

Under en halvdag kommer du inspireras av hur vi genom Aktiv Rehabilitering fokuserar på möjligheter i vardagsmiljön. RG Nära Dig 2022.mp4

Förebildsledare finns på plats och visar hur de stödjer deltagarna i våra olika verksamheter. Vi använder oss av fysisk aktivitet för ökad självständighet, ökad trygghet och ökad förmåga till en aktiv vardag. Mötena med förebilderna ger ett vidgat perspektiv på vad som är möjligt i livet med de förutsättningar man har.

Den 23 september kommer vi till FIFH i Malmö och på Bosön, Lidingö.

Den 14 oktober kommer vi till Umeå på 7:ans Mötesplats och Dalheimershus i Göteborg..

För anmälan och för mer information klicka här

Kategorier
Information Information about RG معلومات

Information about the project

Information about the project

Want to engage?

What´s the purpose of the project

Today, migrants with spinal cord injury and those with similar conditions often lack knowledge about their injury, their rights and opportunities and adequate care. The result is that they easily fall into passivity and become difficult to integrate into society. This project aims to give these people extended opportunities for an independent and active life where they feel participation in Swedish society.

The goal is for the target group to develop their physical abilities and overcome mental barriers through the metohd Active Rehabilitation method and thus have better opportunities for integration. The project has the following sub objectives:

What´s the purpose of the project

Today, migrants with spinal cord injury and those with similar conditions often lack knowledge about their injury, their rights and opportunities and adequate care. The result is that they easily fall into passivity and become difficult to integrate into society. This project aims to give these people extended opportunities for an independent and active life where they feel participation in Swedish society.

The goal is for the target group to develop their physical abilities and overcome mental barriers through the Active Rehabilitation method and thus have better opportunities for integration. The project has the following sub objectives:

What´s the purpose of the project

Today, migrants with spinal cord injury and those with similar conditions often lack knowledge about their injury, their rights and opportunities and adequate care. The result is that they easily fall into passivity and become difficult to integrate into society. This project aims to give these people extended opportunities for an independent and active life where they feel participation in Swedish society.

The goal is for the target group to develop their physical abilities and overcome mental barriers through the Active Rehabilitationmethod and thus have better opportunities for integration. The project has the following sub objectives:

What´s the purpose of the project

Today, migrants with spinal cord injury and those with similar conditions often lack knowledge about their injury, their rights and opportunities and adequate care. The result is that they easily fall into passivity and become difficult to integrate into society. This project aims to give these people extended opportunities for an independent and active life where they feel participation in Swedish society.

The goal is for the target group to develop their physical abilities and overcome mental barriers through the Active Rehabilitation method and thus have better opportunities for integration. The project has the following sub objectives:

What´s the purpose of the project

Today, migrants with spinal cord injury and those with similar conditions often lack knowledge about their injury, their rights and opportunities and adequate care. The result is that they easily fall into passivity and become difficult to integrate into society. This project aims to give these people extended opportunities for an independent and active life where they feel participation in Swedish society.

The goal is for the target group to develop their physical abilities and overcome mental barriers through the Active Rehabilitation method and thus have better opportunities for integration. The project has the following sub objectives: