Det här gör vi

Vill du engagera dig?

Det här gör vi
RG Integration är finansierat av Allmänna Arvsfonden och genomförs i
samarbete med Migrationsverket. Projektet avslutas den 31 mars 2022.
Allt arbete i projektet är religiöst och politiskt obundet.
Projektet startades i syfte att ge migranter med ryggmärgsskada och liknande
förutsättningar ökad fysisk förmåga samt mer kunskap kring sin livssituation och sina
förutsättningar. Förståelse för vilka möjligheter de besitter att leva ett aktivt och
självständigt liv och därmed få bättre möjlighet till integrering och delaktighet i det svenska samhället

Projektet vänder sig även till anhöriga, civilsamhället, offentlig sektor och
myndigheter som kommer i kontakt med migranter. [länk till professionen]
För att uppnå syftet kommer projektet att:

  •   anordna workshops och kurser i Aktiv Rehabilitering [länk till metoden]
  • genom föreläsningar och workshops höja kunskapsnivån hos migranter,
  • anhöriga och personer som via sitt yrke kommer i kontakt med migranter. [länk
  • till att hålla inspirationsföreläsningar, kunskapsföreläsningar om AR och integration]
  • kontakta och följa upp migranter som deltar i projektet
  • anpassa RG:s ordinarie verksamhet så att den kan inkludera projektets målgrupp
  •  skapa forum i sociala medier [länk till FB samt insta] så att migranterna själva och deras anhöriga kan hålla kontakt, ge tips och stötta varandra.