Hösten 2022 har DU som har en rörelsenedsättning eller är yrkesverksam/student en möjlighet att få en i inblick i metoden Aktiv Rehabilitering på hemmaplan.

Under en halvdag kommer du inspireras av hur vi genom Aktiv Rehabilitering fokuserar på möjligheter i vardagsmiljön. RG Nära Dig 2022.mp4

Förebildsledare finns på plats och visar hur de stödjer deltagarna i våra olika verksamheter. Vi använder oss av fysisk aktivitet för ökad självständighet, ökad trygghet och ökad förmåga till en aktiv vardag. Mötena med förebilderna ger ett vidgat perspektiv på vad som är möjligt i livet med de förutsättningar man har.

Den 23 september kommer vi till FIFH i Malmö och på Bosön, Lidingö.

Den 14 oktober kommer vi till Umeå på 7:ans Mötesplats och Dalheimershus i Göteborg..

För anmälan och för mer information klicka här