Föreläsningar och Utbildningar för professionen

För frågor och bokningar, kontakta oss.

Torsdagen den 18 november bjuder RG Aktiv Rehabilitering in till öppet hus på Bosön

För dig som jobbar med ryggmärgsskadade och liknande diagnoser, samt dig som studerar till fysio- eller arbetsterapeut.

Under förmiddagen får du veta allt om RG:s kurser och läger och träffa ledare på Introkursen (som pågår samma vecka). Under eftermiddagen besöker du RG:s löpande rehab- och träningsverksamhet på Bosön och träffar rehab-instruktörerna. Självklart kommer du också få se våra lokaler och få tillfälle att mingla med RG-personal, samarbetspartners och varandra! 
Vi börjar och slutar dagen med fika och utrymme för frågor. Lunch finns till självkostnadspris. Ett detaljerat program kommer i höst.

När: 18 november kl. 9-12 och kl. 13-16, välj vid anmälan om du vill vara med hela eller halva dagen. 
Var: Bosön, Stockholm
Kontakt: maria.hermelin@rgaktivrehab.se

Antalet besökare kommer att vara begränsat så för att vara säker på att få en plats rekommenderar vi att du redan nu gå in via länken och bokar. Är ni flera från samma arbetsplats/högskola så behöver alla fylla i en egen anmälan.

Föreläsning

Jobbar du i en organisation, myndighet, förening eller inom vården? Utvecklas i din yrkesroll genom att öka på dina kunskaper om migranter som lever med fysisk funktionsnedsättning. Du får en bättre förståelse för vilka svårigheter migranter med rörelsenedsättning möter och vilka möjligheter de har. 

RG integration perspektiv
En föreläsning om migranter med rörelsehinder och deras vardag, behov, möjligheter och utmaningar som dem ställs inför som nya i Sverige. Här ges även insikt i de kulturella aspekterna som kan påverka integreringen till ett aktivt liv i samhället. 

RG Aktiv Rehabilitering
En föreläsning om Metoden Aktiv Rehabilitering som RG Aktiv Rehabilitering arbetar med för att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter. Metoden växte fram under föreningens första år i slutet på 1970-talet. Den är unik och särskiljer oss från såväl sjukvården som andra organisationer och föreningar. Vi arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna och barn hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom vår metod Aktiv Rehabilitering.

Migrationsprocessen
En föreläsning som ger dig större inblick i migrationsprocessen och dess steg till beslut samt vilka kriterier som gäller för att ett beslut skall komma till stånd.

Några kommentarer från deltagare på en föreläsning:

  • Bra och intressant.
  • Spännande och intressant.
  • Bra ämne.
  • Toppen att det finns ett projekt inom ämnet, verkligen behövligt.
  • Aspekter som man inte tänkt på.
  • Roligt med prat om fördomar.
  • Bra innehåll.

 

Inspirationsföreläsningar

Genom våra inspirationsföreläsningar får du en inblick i hur det är att vara migrant och ha en rörelsenedsättning samt vilka förutsättningar och möjligheter det finns för att bli en del av vårt samhälle. Våra föreläsare, som själva är migranter med olika rörelsenedsättningar, har egna upplevelser inom de ämnen som de föreläser om.
Dessa föreläsningar vänder sig till dig som har ett intresse för migranter med rörelsenedsättning. 

Lyssna på till exempel Sonya

En ensamstående kvinna från Afghanistan och ryggmärgsskadad 2002 efter en bilolycka, som kom till Sverige 2004

Utbildningar

Utbildning i aktiv rullstol
Detta är en kurs som vänder sig till dig som är arbetsterapeut, fysioterapeut eller hjälpmedelstekniker samt till övriga som i sin yrkesroll arbetar nära rullstolsbrukare. På kursen Aktiv rullstol – Aktivt liv erbjuds du en unik möjlighet att lära dig allt om manuella rullstolar.

Utöver grundläggande teoretiska kunskaper får du praktiska kunskaper i rullstolsanpassning samt hur man tränar i rullstol genom bland annat rullstolsteknik samt fys- och konditionsträning. 

Utbildningen anordnas av RG Aktiv Rehabilitering.

Insiktsutbildning
Hur upplevs samhället av den som sitter i rullstol? Vilka dagliga hinder möts man av när man lever med en fysisk funktionsnedsättning och hur kan ni som organisation möta era kunder, medlemmar eller besökares behov? Är din verksamhet inkluderande eller exkluderar den vissa samhällsgrupper?

RG Aktiv Rehabilitering hjälper dig och din organisation att få insikt i tillgänglighetsfrågor utifrån ett brukarperspektiv. På RG:s utbildningar får du själv prova att ta dig fram med rullstol i olika vardagsmiljöer. Teori varvas med praktik och dialogen anpassas efter era behov.

Utbildningen anordnas av RG Aktiv Rehabilitering.

Utbildning i Interkulturell kompetens

Under utbildningen får du insikt i vad interkulturell kompetens är. Vi tar upp ämnet kultur och hur det påverkar oss. Vi diskuterar, kulturella värderingar, funktionsnormer och fördomar och hur det kan hjälpa dig i din vardag.