RG Aktiv Rehabilitering

Här kan du bli medlem i RG.

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som styrs av medlemmarna. Föreningen startade 1976 för att rekrytera personer till elitidrotten. Föreningen bytte snabbt spår då det visade sig att personerna inte var tillräckligt självständiga för att kunna utöva en idrott på elitnivå.

Det fanns ett stort behov av fysisk och mental träning för att skapa självförtroende, självständighet och integritet. Detta ledde till det som i dag är en etablerad metod.

RG arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter. Vi arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen och lär vuxna och barn hur de kan leva ett rikt och inspirerande liv genom vår metod Aktiv Rehabilitering.
Att bli så självständig som möjligt är inte bara målsättningen med rehabilitering, det är dessutom en grundläggande rättighet. Vistelser på sjukhus, rehabiliteringar och habiliteringar kan förbättra situationen men det kan vara svårt att lära sig bemästra de utmaningar man möter i vardagen.

Läs mer om metoden Aktiv Rehabilitering